"Bo jakie początki,
takie będzie wszystko"
Jan Amos Komeński
 
Dlaczego my
 
Wesoła Lokomotywa
Dlaczego my
 
Grupy publiczne
Hymn przedszkola
Dane kontaktowe

Bajkoterapia

Bajkoterapia, czyli małymi kroczkami przez wielkie strachy

Bajkoterapia jest terapią poprzez zastosowanie bajek. Uczy, jak radzić sobie w trudnych chwilach z uczuciami.
Wiele dzieci ma trudności w mówieniu o swoich problemach (poczucie winy, wstyd). Bajki terapeutyczne umożliwiają dziecku bezpieczną konfrontację z problemem.
Uniwersalna rola bajek polega na wyzwalaniu emocji, a przede wszystkim na obniżaniu poziomu lęku u dzieci. Dzieci lubią się bać wtedy, gdy wiedzą, że za chwilę nastąpi przyjemne uczucie ulgi. Szczęśliwe rozwiązanie buduje pokłady optymizmu i nadzieję, że własne problemy również zostaną rozwiązane.

„Oswajanie strachu”
Nie jest łatwo oswoić strach, trzeba wiedzieć strach się boi.
Niespokojne wielkie ślepia, wie nie będzie nigdy lepiej.
Niekochany, zaniedbany, patrz przemyka się przez ściany.
Zimny. Czujny. Roztrzęsiony. W ciemnym kącie przyczajony.
Wystaw mu miseczkę mleka. Oswój go. On na to czeka.
Justyna Winiarska

W odróżnieniu od zwykłych bajek i baśni, w bajkach terapeutycznych magia nie rozwiązuje problemów. Bohater opowiadania podejmuje trud i korzystając jedynie z pomocy lub porad przyjaciół odnosi sukces, radzi sobie z własnymi problemami. Ta różnica przekłada się na sytuacje realne, gdy dziecko nie oczekuje „magicznego wyjścia”,
ale rozumie, że to od niego zależy jak upora się z problemem.

Na warsztatach z Państwa dziećmi będziemy realizować bajki psychoedukacyjne.

Bajka psychoedukacyjna to taka, której celem jest wprowadzenie zmian w zachowaniu dziecka, czyli rozszerzenie możliwego repertuaru zachowań. Bohater bajki ma problem podobny do tego, który przeżywa dziecko; zdobywa ono doświadczenie poprzez bajkę, gdzie uczy się, jakie wzory zachowania należy zastosować, rozszerza swoją samoświadomość, co sprzyja uczeniu się zachowania w sytuacji trudnej. Bajki psychoedukacyjne mówią o emocjach, jakie wyzwalają konkretne sytuacje w taki sposób, by rozwijały świadomość emocjonalną, czyli rozpoznawanie
i nazywanie emocji, by sprzyjały rozumieniu ich wpływu, wywołujących je przyczyn i efektów w postaci doznawanych symptomów, uczyły optymizmu, rozwijały empatię, dawały wsparcie poprzez zwracanie uwagi, jak ważna jest przyjaźń i dobre relacje z innymi. Bajki psychoedukacyjne są głównie wsparciem dla procesu wychowania – można tu znaleźć opowiadania dla dziecka opieszałego, bałaganiarza, takiego, które nie chce sprzątać, nie chce iść spać. Mają też za zadanie uwrażliwiać dzieci na problemy innych.

Nie narzucamy dzieciom interpretacji. One same muszą bajkę zinterpretować i wówczas dla nich dopiero nabierze znaczenia osobistego, bo będzie ich własnym odkryciem.
Pomagamy dzieciom opracować (co nie znaczy wyjaśnić) sytuację, uzewnętrznić wyzwolone emocje, odnieść się do doświadczeń osobistych.

Powrót do strony głównej przedszkola Wesoła Lokomotywa w Markach

PAJ-COMP
Projekt strony:
PAJ-COMP © 2011-2022

ul. Tadeusza Jasińskiego 19 (od ul. Stawowej)
05-270 Marki
Tel: 22 781 31 82
Mob: 502 369 289
email: wesolalokomotywa@wp.pl