"Bo jakie początki,
takie będzie wszystko"
Jan Amos Komeński
 
Dlaczego my
 
Wesoła Lokomotywa
Dlaczego my
 
Grupy publiczne
Hymn przedszkola
Dane kontaktowe

HALINA KUŚNIERZ – Dyrektor przedszkola

Ukończyłam Uniwersytet Warszawski na wydziale Pedagogiki Ogólnej ze specjalizacją opiekuńczo-wychowawczą oraz studia podyplomowe Terapii Pedagogicznej.

Jako dyrektor placówki oświatowej jestem odpowiedzialna za całość pracy, zarówno pod względem dydaktycznym, organizacyjnym, jak i technicznym. Wymaga to ode mnie odpowiednich kwalifikacji. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej „Zarządzanie Oświatą” pozwala mi osobiście kierować skutecznie przedszkolem.

Zarówno na studiach, jak i w trakcie pracy zawodowej zdobyłam wiele doświadczeń dotyczących pracy z dziećmi. Podejmuję też działania w kierunku wzbogacania warsztatu pracy i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych, uczestnicząc w szkoleniach, kursach oraz warsztatach. Szkolenia warsztatowe pt.: „Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej”; „Autorskie warsztaty bajkoterapeutyczne” oraz szkolenia: „Integracja sensoryczna”, „Diagnoza ADHD”, „Ćwiczenie integrujące”, „Praca z dzieckiem zdolnym z elementami treningu twórczego myślenia”, „Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych”, „Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez zastosowanie optymalnych czynników wpływających na rozwój ich osobowości” podniosły moje kwalifikacje i umiejętności.

Doświadczenie zawodowe zbierałam, pracując w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach, Publicznej Szkole Katolickiej w Ząbkach oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, gdzie od 2004 roku pracuję na stanowisku pedagoga.

Specjalizuję się w terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania. Prowadzę diagnozę trudności szkolnych dzieci i młodzieży oraz udzielam rodzicom konsultacji dotyczących problemów edukacyjnych. Szczególnie interesuję się zagadnieniami profilaktyki problemów szkolnych poprzez wczesną stymulację funkcji analizatorów korowych. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z bajkoterapii oraz psychomotoryki dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Swoje doświadczenie i umiejętności wykorzystuję w prowadzeniu Niepublicznego Przedszkola Nr 10 „Wesoła Lokomotywa”.

Powrót do strony głównej przedszkola Wesoła Lokomotywa w Markach

PAJ-COMP
Projekt strony:
PAJ-COMP © 2011-2022

ul. Tadeusza Jasińskiego 19 (od ul. Stawowej)
05-270 Marki
Tel: 22 781 31 82
Mob: 502 369 289
email: wesolalokomotywa@wp.pl