"Bo jakie początki,
takie będzie wszystko"
Jan Amos Komeński
 
Dlaczego my
 
Wesoła Lokomotywa
Dlaczego my
 
Grupy publiczne
Aktualności
Dane kontaktowe
„Dobra szkoła – to przede wszystkim mądra szkoła. Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzie poczują się związani najpiękniejszym zadaniem – cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywania dojrzewającym ludziom jak być człowiekiem naprawdę...”
Ks. Karol Wojtyła 30.09.1970r.

Kadra pedagogiczna to jeden z wielu naszych atutów. Dobór odpowiedniej kadry pedagogicznej to najważniejsza sprawa w organizacji przedszkola. Wszyscy nasi nauczyciele posiadają wymagane przez MEN kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w niepublicznych placówkach przedszkolnych.

Dobry nauczyciel przedszkola to przede wszystkim wartościowy człowiek, który mądrze towarzyszy swoim wychowankom każdego dnia. Poziom wypracowują pełni zapału i kompetentni ludzie, którzy będą realizować program w kreatywny sposób. Nasza kadra pedagogiczna realizuje misję przedszkola, wprowadza dzieci w świat pełen sukcesów i radości, ale też wszelkimi sposobami wspomaga dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Załoga Wesołej Lokomotywy:

HALINA KUŚNIERZ – Dyrektor przedszkola

HALINA KUŚNIERZ – Dyrektor przedszkola

Ukończyłam Uniwersytet Warszawski na wydziale Pedagogiki Ogólnej ze specjalizacją opiekuńczo-wychowawczą oraz studia podyplomowe Terapii Pedagogicznej.

Jako dyrektor placówki oświatowej jestem odpowiedzialna za całość pracy, zarówno pod względem dydaktycznym, organizacyjnym, jak i technicznym. Wymaga to ode mnie odpowiednich kwalifikacji. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej „Zarządzanie Oświatą” pozwala mi osobiście kierować skutecznie przedszkolem.

Zarówno na studiach, jak i w trakcie pracy zawodowej zdobyłam wiele doświadczeń dotyczących pracy z dziećmi. Podejmuję też działania w kierunku wzbogacania warsztatu pracy i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych, uczestnicząc w szkoleniach, kursach oraz warsztatach. Szkolenia warsztatowe pt.: „Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej”; „Autorskie warsztaty bajkoterapeutyczne” oraz szkolenia: „Integracja sensoryczna”, „Diagnoza ADHD”, „Ćwiczenie integrujące”, „Praca z dzieckiem zdolnym z elementami treningu twórczego myślenia”, „Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych”, „Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez zastosowanie optymalnych czynników wpływających na rozwój ich osobowości” podniosły moje kwalifikacje i umiejętności.

Doświadczenie zawodowe zbierałam, pracując w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach, Publicznej Szkole Katolickiej w Ząbkach oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, gdzie od 2004 roku pracuję na stanowisku pedagoga.

Specjalizuję się w terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania. Prowadzę diagnozę trudności szkolnych dzieci i młodzieży oraz udzielam rodzicom konsultacji dotyczących problemów edukacyjnych. Szczególnie interesuję się zagadnieniami profilaktyki problemów szkolnych poprzez wczesną stymulację funkcji analizatorów korowych. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z bajkoterapii oraz psychomotoryki dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Swoje doświadczenie i umiejętności wykorzystuję w prowadzeniu Niepublicznego Przedszkola Nr 10 „Wesoła Lokomotywa”.

PAULINA MICHALEC

PAULINA MICHALEC

Jestem wychowawcą grupy „Biedronek” (5-latków). Z wykształcenia jestem pedagogiem.
W 2010 roku ukończyłam studia licencjacie, a w 2013 otrzymałam tytuł magistra w obszarze nauk humanistycznych i nauk społecznych na kierunku pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Oba kierunki ukończyłam na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Systematycznie uczestniczę w szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje zawodowe:

 • gotowość szkolna dzieci 5 i 6 –letnich i jej diagnoza,
 • odimienna metoda nauki czytania według Ireny Majchrzak,
 • dziecięca matematyka

Aktualnie zamierzam poszerzać swoją wiedzę zawodową kształcąc się w kierunku oligofrenopedagogiki.

Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość, stając się nie tylko moim zawodem, ale także wielką pasją.

Jestem osobą otwartą , cierpliwą i szczerą. W łatwy sposób nawiązuje kontakt z dziećmi zyskując ich sympatię i zaufanie.

W swojej pracy staram się być sumienna i konsekwentna.

MARIA RACZYŃSKA-ROŻEK

MARIA RACZYŃSKA-ROŻEK

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego. W roku 2011 ukończyłam Warszawską Akademię Pedagogiki Specjalnej na kierunku wychowanie przedszkolne. Podczas studiów byłam wolontariuszką w jednym z warszawskich przedszkoli.

Zdobywałam doświadczenie pracując w przedszkolu z dziećmi we wszystkich grupach wiekowych. Obecnie jest wychowawcą grupy „Pszczółek” (5-latki) – realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

W swojej pracy stosuję różne metody wspierające rozwój dzieci, które poznałam na studiach, kursach i warsztatach doszkalających.

Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Podziwiam ich spontaniczność i entuzjazm oraz ciekawość świata. Lubię patrzeć na radość dzieci w momentach, kiedy zdobywają nową wiedzę oraz umiejętności, a także kiedy odkrywamy razem tajniki otaczającego świata.

ANNA ORŁOWSKA – NIEDZIELA

ANNA ORŁOWSKA – NIEDZIELA

Jestem wychowawcą grupy „Sowy” (5 latków). W 2011 roku ukończyłam studia na kierunku pedagogika o specjalizacji animacja społeczno-kulturalna, a w 2012 roku obroniłam dyplom na specjalizacji pedagogika przedszkola z modułem edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie uczęszczam na studia magisterskie, również z zakresu pedagogiki, tym razem jednak o specjalności pedagogika korekcyjna. Swoją wiedzę pedagogiczną zdobywam jednak nie tylko na studiach, ale również na kursach:

 • kurs z bajkoterapii (cz. I i II),
 • kurs wychowawców kolonijnych,
 • kursy z metodyk wychowawczych organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, gdzie jestem instruktorem,
 • terapia ręki,
 • dziecięca matematyka, stopień I i II,
 • metoda ruchu rozwijającego W. Scherborne,
 • odimienna metoda nauki czytania według Ireny Majchrzak.
 • metoda dobrego startu wg. M. Bogdanowicz

W przyszłości chciałabym również rozwijać się w kierunku logopedii, aby móc w swej codziennej pracy z dziećmi jeszcze skuteczniej wspierać ich prawidłowy rozwój mowy.

Swoją praktykę pedagogiczną zaczęłam już jako drużynowa gromady zuchowej w liceum. Następnie angażowałam się w wiele przedsięwzięć jako wolontariuszka np. u kuratora sądowego czy też w osiedlowym domu kultury. Z chęcią podejmuję się również różnego rodzaju animacji na eventach, zarówno dla małych, jak i dla dużych.

Pracę z dziećmi uważam za pracę marzeń, ponieważ daje mi wiele satysfakcji oraz radości. Podziwiam dzieci za ich szczerość oraz spontaniczność. Dzieci patrzą na świat „głębiej” niż my – dorośli. Moim ukochanym książkowym przykładem na to jest opisana w „Małym Księciu” interpretacja rysunku. W oczach dzieci był to wąż, który połknął słonia, a dorośli widzieli tylko zwykły kapelusz. Myślę, że możemy się od nich wiele nauczyć.

WIKTORIA ROZPENDOWSKA

WIKTORIA ROZPENDOWSKA

Jestem wychowawcą naszej najmłodszej grupy. Krasnoludki to dzieci w wieku 1,5 – 2,5 roku.

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Swoją wiedzę pogłębiam poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Stworzyłam również autorski program warsztatów plastycznych, który przynosi dzieciom wiele radości i rozwija ich wyobraźnię.

W kontaktach z dziećmi staram się wykazywać empatią – dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje swych małych podopiecznych. Uważam, że każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny, a niezwykły potencjał rozwojowy można „wydobyć” poprzez cierpliwe wsłuchiwanie się w aktualne potrzeby dziecka.

W naszej grupie doceniam ich kreatywność i zaangażowanie, motywuję do samodzielności. Bardzo ważna jest dla mnie atmosfera – staram się, by zawsze była pełna ciepła i szacunku.

Z wielką satysfakcją i dumą obserwuję codzienne postępy naszych podopiecznych w różnych obszarach. Są to niezapomniane chwile, które wynagradzają trud tej pracy oraz na długo zostają w pamięci.

MARTA KŁĘBEK

MARTA KŁĘBEK

Jestem asystentem wychowawcy w grupie „Misie”.

Aktualnie studiuję pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica.

Jestem osobą optymistycznie i entuzjastycznie nastawioną do życia oraz do innych ludzi – a w szczególności do dzieci -ze względu na ich bezbronność, szczerość i chęć poznawania otaczającego świata.

Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji, a dzięki otwartości świetnie nawiązuję z nimi kontakt.

Uważam, że nasze pociechy należy cenić szczególnie za to, że mimo niewielu lat widzą znacznie więcej niż my – dorośli.

KAROLINA KONECKA

KAROLINA KONECKA

Jestem pomocą wychowawcy w grupie „Kotków” (2,5 latków).

Obecnie studiuję pedagogikę o specjalizacji pomoc społeczno – wychowawcza dziecku i rodzinie na Uniwersytecie Warszawskim.

Od kiedy pamiętam, zawsze chciałam pracować z dziećmi. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego do każdego z nich podchodzę indywidualnie.
Priorytetem dla mnie jest wszechstronne poznanie dziecka, zaspokojenie jego potrzeb oraz stworzenie warunków zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania.

Praca w przedszkolu sprawia mi wiele radości oraz satysfakcji. Rozłąka z rodzicem dla dziecka bywa bardzo trudna, dlatego każdego dnia staram się, aby atmosfera w naszej grupie była przyjemna, radosna oraz pełna ciepła i szacunku. Zależy mi na tym, aby „nasze” maluchy chętnie przychodziły do przedszkola oraz wracały z niego z uśmiechem na twarzy.

EDYTA RUDZIŃSKA

EDYTA RUDZIŃSKA

Jestem pomocą wychowawcy w grupie „Sowy” (5 latków).

W 2013 roku ukończyłam studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie kontynuuję naukę na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Odkąd pamiętam zawsze lubiłam pracę z dziećmi. Daje mi ona dużo satysfakcji, energii oraz przyjemności. Codziennie idąc do pracy jestem szczęśliwa, ponieważ wiem, że czekają tam na mnie małe osóbki, które bardzo kocham! Szybko przywiązuję się do dzieci, mają one w sobie dużo niewinności, radości oraz bezinteresownej miłości. Mam szczere i wielkie chęci aby poszerzać swoje zdolności oraz wiedzę po to, aby moi podopieczni mogli uczyć się ode mnie jak najwięcej.

Moim drugim hobby jest teatr. Od 2006 roku uczestniczyłam w ognisku teatralnym przy Teatrze Ochoty. Brałam udział w wielu spektaklach, dzięki czemu chciałabym połączyć swoje zamiłowania i prowadzić zajęcia teatralne z dziećmi.

AGATA PŁOMIŃSKA

Jestem wychowawcą w grupie Misie (4-latki).

W 2010 roku ukończyłam studia licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Swoją edukację kontynuowałam na studiach magisterskich na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, uzyskując tytuł magistra. Z wykształcenia jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz nauczycielem terapii zajęciowej.

Odkąd sięgam pamięcią zawsze chciałam opiekować się małymi dziećmi. Jako studentka byłam wolontariuszką w Domu Dziecka, potem opiekunką pięcioletniej dziewczynki. Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego pracuję piąty rok. Przez te kilka lat pracy z dziećmi uświadomiłam sobie, że każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia, dlatego formy pracy staram się dostosowywać do ich potrzeb i możliwości. Nieustanie dążę też do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, systematycznie uczęszczając na różne kursy i szkolenia.

W życiu prywatnym jestem mamą dwójki dzieci. To moje skarby każdego dnia uczą mnie patrzeć na świat oczami dziecka. Kocham pracę z dziećmi, czuję że zawód który wybrałam pomaga mi się spełniać. Myślę, że to iż jestem optymistką pomaga mi pozytywnie patrzeć w przyszłość i zdobywać nowe doświadczenia. Uśmiech na twarzy moich wychowanków oraz czynione przez nich postępy są dla mnie najpiękniejszą życiową nagrodą.

KATARZYNA MALISZEWSKA-SENDŁAK

W przedszkolu Wesoła Lokomotywa mam przyjemność pracować od sierpnia 2015 roku. Od września objęłam wychowawstwo w grupie „Żabek” – trzylatków. Wcześniej pracowałam w ,,Pomarańczowej Ciuchci” w Warszawie, gdzie również byłam wychowawcą.

W 2013 roku ukończyłam studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, kontynuacją były dwuletnie studia magisterskie na kierunku Terapia pedagogiczna. Swoją wiedzę pedagogiczną poszerzam, biorąc udział w szkoleniach:

 • „Jak się bawić z dziećmi”
 • „Dzieci i zjawiska wokół nas. Metody aktywne i ich istota”
 • „Dziecięca matematyka wg. koncepcji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej”.

Praca z dziećmi jest dla mnie zarazem ogromnym wyzwaniem jak i przyjemnością, ponieważ każde dziecko jest indywidualnością i każde jest wyjątkowe. Największą zapłatą, dla mnie jako nauczyciela jest uśmiech dziecka, bo jak powiedział kiedyś wielki pedagog Janusz Korczak „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. W pracy staram się podążać za dzieckiem, dając mu poczucie bezpieczeństwa, akceptacji oraz możliwość wszechstronnego rozwoju.

Z ogromną radością i dumą patrzę na postępy moich przedszkolaków, i zależy mi na tym aby w przedszkolu czuły się szczęśliwe i radosne.

IWONA PŁUDOWSKA

Jestem Wychowawcą grupy „Kotków”(2,5 latków).
Posiadam kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Ukończyłam studia na kierunku: Pedagogika Przedszkolna z Pedagogiką Wczesnoszkolną na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.
Bardzo lubię pracować z dziećmi a każde ich osiągnięcia wywołują uśmiech na mojej twarzy. W pracy z dziećmi cenię sobie możliwość rozwoju i odkrywania coraz to nowszych form pracy. Poprzez prowadzone zajęcia staram się rozwijać dziecięcą kreatywność, niezwykłą pomysłowość i wyobraźnię.
Jestem osobą ciepłą, otwartą i szczerą. Łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi zyskując ich uwagę i sympatię.

Powrót do strony głównej przedszkola Wesoła Lokomotywa w Markach

PAJ-COMP
Projekt strony:
PAJ-COMP © 2011-2021

ul. Tadeusza Jasińskiego 19 (od ul. Stawowej)
05-270 Marki
Tel: 22 781 31 82
Mob: 502 369 289
email: wesolalokomotywa@wp.pl