"Bo jakie początki,
takie będzie wszystko"
Jan Amos Komeński
 
Dlaczego my
 
Wesoła Lokomotywa
Dlaczego my
 
Grupy publiczne
Hymn przedszkola
Dane kontaktowe

Misja

 1. W naszym przedszkolu każde dziecko jest wyjątkowe i kochane.
 2. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 3. Pragniemy nauczyć naszych podobiecznych wiary we własne możliwości, rozwinąć w nich optymizm i poczucie własnej wartości.
 4. Obserwujemy dzieci i pomagamy im rozwijać ich zainteresowania i talenty.
 5. Uczymy życzliwości i empatii, opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek.
 6. Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 7. Wspieramy dzieci w ich dążeniu do samodzielności i szanujemy ich autonomię.
 8. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
 9. Wykorzystujemy naturalną potrzebę działania dzieci, stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u nich przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.
 10. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki szkolnej, poprzez zainicjowanie warunków do działania umożliwiających dziecku osiągnięcie „dojrzałości szkolnej”.
 11. Wspomagamy naukę czytania i pisania, rozwijając sprawność umysłową, językową i manualną.
 12. Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.
 13. Wspomagamy kompleksowy rozwój dziecka, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem intelektualnym i możliwościami rozwojowymi.
 14. Oferujemy pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.
 15. Przedszkole otwarte jest na propozycje rodziców i partnerską współpracę z rodziną dziecka.

 

 

WIZJA

„Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość, pamiętne zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin najistotniejszych samotnych rozważań. Nie inaczej niż my pamięta, ceni i lekceważy, logicznie rozumuje – i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi … Jakże opłakanie ubogie byłyby wiadomości dziecka, gdyby ich nie czerpało od rówieśników, nie podsłuchiwało, nie wykradało ze słów i rozmów dojrzałych. Szacunku dla pracy poznania! Szacunku dla niepowodzeń i łez! Żądajmy szacunku dla jasnych oczu, gładkich skroni, młodego wysiłku i ufności. Szacunku, jeśli nie pokory, dla białego, jasnego, niepokalanego, świętego dziecięctwa!”

Janusz Korczak


Powrót do strony głównej przedszkola Wesoła Lokomotywa w Markach

PAJ-COMP
Projekt strony:
PAJ-COMP © 2011-2021

ul. Tadeusza Jasińskiego 19 (od ul. Stawowej)
05-270 Marki
Tel: 22 781 31 82
Mob: 502 369 289
email: wesolalokomotywa@wp.pl