"Bo jakie początki,
takie będzie wszystko"
Jan Amos Komeński
 
Dlaczego my
 
Wesoła Lokomotywa
Dlaczego my
 
Grupy publiczne
Hymn przedszkola
Dane kontaktowe

Grupy publiczne

W chwili obecnej w naszym przedszkolu funkcjonują dwie grupy publiczne:

 

Na wniosek osoby fizycznej – Haliny Kuśnierz decyzją Burmistrza Miasta Marki zostało wydane zezwolenie na założenie publicznego przedszkola pod nazwą Publiczne Przedszkole nr 6 „Wesoła Lokomotywa” z siedzibą w Markach, ul. Tadeusza Jasińskiego 19.

Przedszkole rozpocznie działalność 1 września 2015 r.

Z dniem 25 marca rozpoczęliśmy postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu oraz postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu będzie odbywać się zgodnie z załączonym harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka (4 – lub 5-letniego) do przedszkola,
oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA DZIECI 4 i 5 – LETNICH
DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015 – 2016.

Etap I :

SKŁADANIE DEKLARACJI O KONTYNUACJI EDUKACJI W PRZEDSZKOLU

Lp. Rodzaj czynności Termin Uwagi / zapisy ustawowe
1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

do 25 marca 2015 roku

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację w terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego. Wzór deklaracji dostępny w przedszkolu i na stronie www.marki.pl.

2.

Podanie do publicznej wiadomości liczby wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach przedszkola, na które będzie prowadzona rekrutacja, po uwzględnieniu złożonych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

26 marca 2015 roku

Etap II :

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacji.

od 2 do 17 kwietnia 2015 roku

Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń dostępne w przedszkolu i na stronie www.marki.pl.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

27 kwietnia 2015 roku

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

3

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru przedszkola, do którego zakwalifikowano dziecko.

do 30 kwietnia 2015 roku

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola należy dokonać pisemnie – wzór dostępny w przedszkolu i na stronie www.marki.pl.

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

5 maja 2015 roku

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Etap III:

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

1.

Rozpoczęcie procedury odwoławczej.

5 maja 2015 roku

Dzień podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.

2.

Możliwość wystąpienia przez rodziców z wnioskiem do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów rodzic może wystąpić do Komisji z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola

3.

Sporządzenie uzasadnienia przez Komisję Rekrutacyjną na wniosek rodzica.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

4.

Możliwość wniesienia przez rodziców odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

5.

Rozpatrywanie przez dyrektora przedszkola odwołania – wydanie rozstrzygnięcia.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Etap IV:

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE – w przypadku gdy przedszkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami.

od 1 do 12 czerwca 2015 roku

Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń dostępne w przedszkolu i na stronie www.marki.pl.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

17 czerwca 2015 roku

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

3

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru przedszkola, do którego zakwalifikowano dziecko.

do 20 czerwca 2015 roku

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola należy dokonać pisemnie – wzór dostępny w przedszkolu i na stronie www.marki.pl.

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

23 czerwca 2015 roku

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Dodatkowe informacje o rekrutacji 4 i 5 latków można znaleźć na stronie miasta Marki
Powrót do strony głównej przedszkola Wesoła Lokomotywa w Markach

PAJ-COMP
Projekt strony:
PAJ-COMP © 2011-2021

ul. Tadeusza Jasińskiego 19 (od ul. Stawowej)
05-270 Marki
Tel: 22 781 31 82
Mob: 502 369 289
email: wesolalokomotywa@wp.pl