"Bo jakie początki,
takie będzie wszystko"
Jan Amos Komeński
 
Dlaczego my
 
Wesoła Lokomotywa
Dlaczego my
 
Grupy publiczne
Hymn przedszkola
Dane kontaktowe

REGULAMIN ZAJĘĆ ADAPTACYJNYCH PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO NR 10 „WESOŁA LOKOMOTYWA”

REGULAMIN ZAJĘĆ ADAPTACYJNYCH PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO NR 10 „WESOŁA LOKOMOTYWA” , które będą odbywały się w dniach 27-29 sierpnia, w godz. 09.00-12.00.

PRZEBIEG ZAJĘĆ ADAPTACYJNYCH

Zajęcia adaptacyjne przygotowane są w taki sposób, aby mogły brać w nich udział dzieci wraz ze swoimi najbliższymi. Podczas zajęć dzieci i ich opiekunowie angażowani są w różnorodne formy aktywności. Nauczyciele proponują wspólne muzyczne zabawy, tańce, piosenki, rymowanki. Dzieci poznają różne techniki plastyczne, słuchają opowiadań czytanych przez przyszłych wychowawców. W sposób naturalny, w obecności swoich rodziców, nasze przyszłe przedszkolaki powoli zaprzyjaźniają się z nowym otoczeniem: salami, łazienkami, szatnią i ogrodem przedszkolnym. Dzięki wspólnym spotkaniom dzieci łatwiej zaadoptują się w przedszkolu we wrześniu, traktując to miejsce jako przyjazne i bezpieczne.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów;

 

2. Regulamin dotyczy wszystkich osób , które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywają się zajęcia adaptacyjne.

3. Każdy uczestnik zajęć adaptacyjnych ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

4. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania osób obecnych na zajęciach adaptacyjnych i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywają się zajęcia, a także znajdujących się na nim urządzeń.

5. Osobą odpowiedzialną za festyn jest Organ Prowadzący Niepublicznego Przedszkola nr 10 „Wesoła Lokomotywa” – Halina Kuśnierz.

6. Organizatorem festynu jest Niepubliczne Przedszkole nr 10 „Wesoła Lokomotywa”

7. Miejscem organizacji zajęć adaptacyjnych festynu jest Niepubliczne Przedszkole nr 10 „Wesoła Lokomotywa” oraz teren placu zabaw.

Powrót do strony głównej przedszkola Wesoła Lokomotywa w Markach

PAJ-COMP
Projekt strony:
PAJ-COMP © 2011-2022

ul. Tadeusza Jasińskiego 19 (od ul. Stawowej)
05-270 Marki
Tel: 22 781 31 82
Mob: 502 369 289
email: wesolalokomotywa@wp.pl