"Bo jakie początki,
takie będzie wszystko"
Jan Amos Komeński
 
Dlaczego my
 
Wesoła Lokomotywa
Dlaczego my
 
Grupy publiczne
Hymn przedszkola
Dane kontaktowe

Karta zgłoszeniowa

Rok szkolny 2016/2017

Informacje o dziecku.

Imiona i nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL dziecka

Adres zamieszkania

Dane o matce dziecka.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Dane o ojcu dziecka.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Informacje szczegółowe o dziecku.

Choroby przewlekłe

Przeciwwskazania żywieniowe

Czy w rozwoju dziecka występowały zaburzenia lub nieprawidłowości?
 Tak Nie

Jeśli tak, to jakie?

Czy dziecko jest pod stała opieką specjalisty?
 Tak Nie

Informacje ogólne o dziecku.

Czy dziecko uczęszczało do innego przedszkola?
 Tak Nie

Jeśli tak, to do jakiego

Czy dziecko śpi w ciągu dnia?
 Tak Nie

Jeśli tak, to w jakich godzinach

Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?
 Tak Nie

W jakich godzinach dziecko będzie przebywało w przedszkolu?

Powrót do strony głównej przedszkola Wesoła Lokomotywa w Markach

PAJ-COMP
Projekt strony:
PAJ-COMP © 2011-2021

ul. Tadeusza Jasińskiego 19 (od ul. Stawowej)
05-270 Marki
Tel: 22 781 31 82
Mob: 502 369 289
email: wesolalokomotywa@wp.pl