Dzieci odczuwają potrzebę
mówienia do kogoś, kto ich słucha,
pisania do kogoś kto odpowie,
czują potrzebę tworzenia
rzeczy pożytecznych
Celestyn Freinet
 
Dlaczego my
 
Wesoła Lokomotywa
Dlaczego my
 
Grupy publiczne
Hymn przedszkola
Dane kontaktowe

Współpraca z rodzicami

Na etapie wychowania przedszkolnego dziecko szczególnie potrzebuje czuć się bezpieczne, kochane, a także otoczone zainteresowaniem i opieką, żeby nabrało pewności i umiejętności porozumiewania się ze światem zewnętrznym. Postawa rodziców rzutuje na zachowania dzieci w przedszkolu, dlatego bardzo istotna jest edukacja rodziców, a także współpraca z nimi. Dopiero wówczas będzie można podjąć skuteczne działania i właściwie przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Bardzo zależy nam na bliskim kontakcie z rodzicami. Nasze kontakty z rodzicami przybierają różne formy.

Proponujemy Państwu:

  • codzienne rozmowy z wychowawcami dotyczące spraw bieżących
  • dzień otwarty przeznaczony na indywidualną rozmowę z nauczycielką
    W trakcie takiej rozmowy przedstawiane są postępy dziecka oraz jego funkcjonowanie w grupie przedszkolnej. Omawiane są ewentualne zaobserwowane problemy i trudności. Wychowawca przedstawia wskazówki do pracy z dzieckiem w domu oraz propozycje dodatkowych działań w przedszkolu w celu wspomagania w przezwyciężaniu trudności.
  • zebrania grupowe
  • zajęcia pokazowe prowadzone przez nauczyciela wychowawcę, w trakcie których rodzice mogą zobaczyć metody nauczania i zaobserwować jak pracuje ich dziecko
  • zajęcia otwarte (umożliwiają uczestniczenie i aktywny udział rodziców w zajęciach)
  • imprezy okolicznościowe, świąteczne oraz integracyjne
  • warsztaty dla rodziców

Powrót do strony głównej przedszkola Wesoła Lokomotywa w Markach

PAJ-COMP
Projekt strony:
PAJ-COMP © 2011-2021

ul. Tadeusza Jasińskiego 19 (od ul. Stawowej)
05-270 Marki
Tel: 22 781 31 82
Mob: 502 369 289
email: wesolalokomotywa@wp.pl